93/9/14
دو هفته پیش بالاخره اولین فیلدمون رو رفتیم اونم با یه اتوبوس متعلق به جنگ جهانی دوم!!!
یکمی دیر شد ولی برای یادگاری عکساشو توی این پست میزارم!!!
مقصد:30 کیلومتری راین

توقف ده دقیقه در معدن مرمر سبز


اگه تیز  بین باشید میتونید اون بالا مرده که نشسته رو ببینید....دعوتمون کرد ... بیایین اینجا.....خوباشون اینجان!!!


بالاخره بعد کلی خاک خوردن تو اتوبوس توی جاده خاکی رسیدیم!!!!
 اولین دهانه ی آتش فشانی که مسیرش .....رو بود!!!!


بزرگترین دهانه،که پایین رفتن ازش آسون بود
ولی موقع بالا اومدن ما با هزار ذکر و شعار بالا اومدیم....به خصوص من و--- ...!!!!!!داخل دهانه که پر از نمک خوشبختی هست


جل الخالق ، عکس ماهواره ای محل که خیلی جالبه

عکسهای خودمون
بالای دهانه

داخل دهانهاگه بعدا سوتی چیزی یادم اومد مینویسم
در کل فیلد خوبی بود خوش گذشت
عکسها شکار دوربین سید امیر بود