عکس چند تا از کانیهای معروف


الیوین Olivine

الیوین

الیوین


گارنت Garnet

گارنت
به به... بفرمایید انار
گارنت


پیروکسن ها Pyroxenes

کلینو پیروکسن ها
اوژیت Augite
اوژیت
دیوپسید Diopside
دیوپسیت

ارتوپیروکسن ها
انستاتیت Enstatite
انستاتیت
هیپرستن Hypersthene

هیپرستن