کارگران یک پروژه راه سازی در جنوب چین در هنگام خاک برداری جهت ساخت جاده، با بقایای دو دایناسور فسیل شده رو به رو شدند که مطالعات دیرینه شناسان نشان دهنده قدمت 180 میلون ساله آن ها است.


به تازگی دو فسیل از دایناسور های غول پیکر متعلق به دوره ژوراسیک در استان یو - نان Yunnan Province واقع در جنوب کشور چین کشف شده اند . بر اساس مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران موسسه دیرین انسان شناسی و  دیرینه شناسان مهره داران، این فسیل ها به دو گونه مختلف از دایناسور ها با نام لوفنگوسوروس ماگنوس Lufengosaurus Magnus و لوفنگوسوروس هوانی Lufengosaurus Huenei تعلق دارند.


در همین رابطه وانگ تائو مدیر دپارتمان حفاظت از محوطه های زمین شناسی استان یو نان در کشور چین می گوید : " گزارش های منتشر شده در رابطه با این دایناسور ها حاکی از این موضوع است که فسیل لوفنگوسوروس ماگنوس بیش از پنج متر طول داشته و  سه مهره خاجی ، 13 مهره پشتی ، 22 مهره دنبالچه و پاهای عقبی آن به طورت  کامل باقی مانده اند به همین دلیل دانشمندان احتمال می دهند که این دایناسور باید در حدود نه متر طول داشته باشد. "


فسیل دوم در فاصله پانصد متری فسیل فوق الذکر کشف شده و بررسی ها و کاوش های انجام شده در رابطه با آن ، منجر به کشف دو استخوان ساق پا ، دو مهره پشتی از ستون فقرات و دو مهره دنبالچه که همگی در شرایط خوبی باقی مانده اند ، شده است.